Ref A: b85426492448418bb41f08cbe59cf55a Ref B: 9216702C2881EC745F6282D72D3A390A Ref C: Fri Feb 27 15:08:54 2015 PST