Ref A: 65d5a544cde54cb39ed9e2100a2337fe Ref B: 89D7EF2C535E26151CCB6DADC1ADCF89 Ref C: Fri Nov 28 08:27:56 2014 PST