Ref A: 2cae98eff2e04879959c16ef07b734d8 Ref B: F1B819A22B10C4C17116E4232311996F Ref C: Fri Mar 27 21:35:44 2015 PST