Ref A: 460ef31d40a0426bb0361ccc6ebeb9e5 Ref B: D01D43A6DC3651AA163768FD90B7B610 Ref C: Fri Jan 30 23:29:14 2015 PST