Ref A: ed31b052d4dc4607bffc4901905bb547 Ref B: 51C8F030E04FD829C61A2746C252CD52 Ref C: Sat Nov 29 02:26:31 2014 PST