Ref A: b35a9042fa88407ba72e87962569b822 Ref B: 2644772351FBA354AFC5E474D46CDA59 Ref C: Fri Jan 30 11:30:21 2015 PST