Ref A: d8f60bf2c98347cb92892140c91f7158 Ref B: B4D1E4770307A60D1CE2B152453462D7 Ref C: Fri Jan 30 11:37:51 2015 PST