Ref A: 8ac5d23170104898bf6b6f5f598f05f7 Ref B: B57AEF0ED0384545360C40E40BDAB659 Ref C: Sat Nov 22 07:37:20 2014 PST