Ref A: 045a8a060ced4ccdaa8b16954f669e8a Ref B: E61B133F950E6E0DB4A4C717237B07B0 Ref C: Fri Jan 30 01:03:41 2015 PST