Ref A: 7239fc65ea7844379900424cef696135 Ref B: 551043E4754469A1E70CFE92ECB3631F Ref C: Thu Nov 27 22:10:16 2014 PST