Ref A: 29219a72fb05468992d10d1bda2955c6 Ref B: 0879707DC878E76819F58F2392B4B3F5 Ref C: Fri Jan 30 20:30:11 2015 PST