Ref A: d3a930d6db044554a49c04019cd12f6a Ref B: E30429476E7D25D45666EED7E2FB7223 Ref C: Sat Nov 22 13:45:28 2014 PST