Ref A: 1a4be61d573d45209f9f82e23c7b9839 Ref B: E816DA84164B39B10FF6B87661425452 Ref C: Fri Jan 30 06:40:44 2015 PST