Ref A: 2d16858c5f4e4d199f9784b9a1ee7656 Ref B: D1017172B6F36354DE7EBDF714D39163 Ref C: Fri Jan 30 14:29:22 2015 PST