Ref A: 582950fc51f14323a57402d39fbfcd63 Ref B: 8580321603790BECD0CF0177DD586DD9 Ref C: Fri Nov 28 13:57:37 2014 PST