Ref A: 282343d7099147c6a20001cdb3705fd7 Ref B: E9180D38AB4B3FDD34FAEDEECAECC70B Ref C: Fri Jan 30 15:31:23 2015 PST