Ref A: 1af9dfd5aee04d46bd416f44703e6d39 Ref B: 113F609900949CF21A943343875D6671 Ref C: Fri Jan 30 23:30:31 2015 PST