Ref A: a1fce35f8efb4243ae733e3527c35261 Ref B: 48919BBBAF21AC0388264038B5AB8C69 Ref C: Fri Jan 30 21:19:24 2015 PST