Ref A: b16f6625738340deb9bf95733208b26b Ref B: A0C582E3FA2E85CFE76FB6A5663DF3ED Ref C: Fri Mar 06 17:13:40 2015 PST