Ref A: 91a308d5f91841adbad48a0a4392860b Ref B: B9619C87810133B60ACED29BF6D8F566 Ref C: Fri Nov 21 19:22:48 2014 PST