Ref A: 4f49b46c6913498089a3598d7a19f60a Ref B: FB88AEE502A28D645874D55F9494AE82 Ref C: Fri Mar 06 14:22:39 2015 PST