Ref A: 5b65413f0e2b46349cf8e7aa305819b2 Ref B: 8A01CB9327E79341A0F571D56C3C0ABD Ref C: Fri Nov 28 22:29:24 2014 PST