Ref A: aaf2166537f3440b8c16e9436af08c82 Ref B: F510B76B10FF099920D081CDD13392A1 Ref C: Fri Jan 30 16:36:29 2015 PST