Ref A: 3de340b19ee04b509e84af35d53d92fb Ref B: C013C081A609AAE06E4CF023AE6BC47A Ref C: Fri Jan 30 07:52:09 2015 PST