Ref A: 23a260e229554f479525078e8868e3eb Ref B: 60C9B4E749E411B1299AF7A2C2260EA0 Ref C: Fri Jan 30 14:14:24 2015 PST