Ref A: ff9732c126ff47dc924d3931f3ce65d6 Ref B: EEA691D0C9212992775AA09F321C699B Ref C: Fri Nov 28 23:58:05 2014 PST