Ref A: 2f2fb642da394e23914e45fbc9129b2d Ref B: 104D043E6A11B6626FB96DD74C7746B9 Ref C: Fri Jan 30 11:22:44 2015 PST