Ref A: 1421a056830f48c99e54d225ffc0d5d2 Ref B: F6950DB518074B5229D8292D521CD12E Ref C: Fri Jul 25 18:19:51 2014 PST