Ref A: 387792943f0b4666a1a0a11e30041623 Ref B: 9253C34B7D1F7EB8B2F42C501C5DE0EB Ref C: Sat Nov 22 06:14:27 2014 PST