Ref A: c1915bc13d9f42b6bd052289172646c6 Ref B: 7C416E8544F1A30B62F2BB710947E63F Ref C: Fri Jan 30 11:52:23 2015 PST