Ref A: 48440660f3b64a77b77677488d7c1539 Ref B: 58FB6641B7D8D00A595C21F5AA3B56FE Ref C: Fri Jan 30 15:38:23 2015 PST