Ref A: 2b985864e1ea4b81af873f3b73ff1142 Ref B: 4074B6CE586F3CE2987379166F64123D Ref C: Fri Jan 30 11:30:38 2015 PST