Ref A: d8f5ea40282f42139b8bc147433f4dd3 Ref B: 84B46918BC7684833F0708702BB9FBC7 Ref C: Fri Jan 30 14:32:25 2015 PST