Ref A: c38db726b50e41839425607fda461368 Ref B: 62C4038524F0A5DF51E29BBE3413D186 Ref C: Fri Jan 30 01:24:51 2015 PST