Ref A: ea809225cec2473396c72377e41b791a Ref B: 961C4195F2282226FA0EB576DBF6F2D8 Ref C: Fri Nov 28 10:51:02 2014 PST