Ref A: 1e06872e8f3c4479865dc7932c6663dc Ref B: E079EF4476C88A675FE063133BD13AA7 Ref C: Fri Mar 06 18:08:16 2015 PST