Ref A: 028b6360950c46e982b896d41c06335f Ref B: 7708F49EAFACA7D188FD4C525527DB70 Ref C: Fri Jan 30 16:23:47 2015 PST