Ref A: d723d8593fd54d7087fee76384c1293c Ref B: CB0008ACDF5AA7345CC0369196762F32 Ref C: Fri Jan 30 14:16:34 2015 PST