Ref A: eb5f188477404907bf7959a64110f119 Ref B: 9F9D33244DE79D07362F4DACA5E12F25 Ref C: Fri Mar 27 09:16:55 2015 PST