Ref A: 8da137ac66304b8fa31caa91ae7c9eb3 Ref B: 933D6E710A05782704803D22383F03B5 Ref C: Fri Jan 30 07:51:17 2015 PST