Ref A: c624146f28574a9a9e81677f2739526e Ref B: 9298C720983733915BB200FFEE6D35B8 Ref C: Sat Nov 22 13:50:25 2014 PST