Ref A: 34c490f606c34f26b31234a05ffb39d9 Ref B: C1918E52B21C5F92B7649CA5498242E9 Ref C: Fri Jan 30 22:05:54 2015 PST