Ref A: 69491832a9984497a999630e9d32e55c Ref B: 0FA5DC68883D6AAC1D508277C33D5850 Ref C: Fri Jan 30 03:58:58 2015 PST