Ref A: 96bff743e3d44fa79399da746001ec6a Ref B: E31E6120490749A01BB1991FAB3EE695 Ref C: Fri Mar 06 21:15:55 2015 PST