Ref A: 61491b9994a34166a819eca079f29b54 Ref B: 469F4FA67F0258477100F5815273D83A Ref C: Mon Nov 24 12:46:36 2014 PST