Ref A: 34d1a190000a41199a77206ef983adb3 Ref B: C38E0FE353CA4B9519C41312ABB37911 Ref C: Fri Nov 21 10:03:34 2014 PST