Ref A: f65bed3cd8bd477bb9b89ee2181cb959 Ref B: 0415E11DCA6DA748FEDBE6426800611B Ref C: Fri Jan 30 16:34:13 2015 PST