Ref A: 81918b5d835940b9b620c113edc0f72b Ref B: 348B5AD46DAC793F58982EEF156729D6 Ref C: Fri Nov 28 21:07:47 2014 PST