Ref A: 5079b504090e42bc91e11a0451a9b8f2 Ref B: B273BF03FC2ECFB4078C9638882EC45F Ref C: Sat Nov 22 21:13:35 2014 PST