Ref A: f1601167bdbd47649acf01f5e178462b Ref B: 470E8A3471E4E542E8C4A0E31C8F354B Ref C: Fri Jan 30 11:30:39 2015 PST